Περιγραφή

Φορητός ζυγός τσέπης Made in Japan

Ικανότητα Ζύγισης: 120gr
Υποδιαίρεση: 0.1gr