Περιγραφή

AL – 5200 (μεικτής καταμέτρησης)

Έλεγχοι γνησιότητας: UV, MG, MT, IR, color sensor
Ταχύτητα καταμέτρησης: 1.000 τεμ. / λεπτό,
Καταμετρά ΕΥΡΩ, Δολάριο Η.Π.Α,
Οθόνη τύπου LCD με γραφικές απεικονίσεις και μηνύματα.
Πληκτρολόγιο τύπου αφής
Πλήρης και αναλυτική αναφορά καταμέτρησης,
ανά αξία χαρτονομίσματος και συνολική

Ταχύτητα καταμέτρησης 1000 χαρτονομίσματα / λεπτό.
• Καταμετρά και ελέγχει ΕΥΡΩ, ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α .
• Άμεση προεπιλογή καταμέτρησης από το πλήρες και εργονομικό πληκτρολόγιο.
• Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη τύπου LCD, με πλήρη μηνύματα.
• Δυνατότητα μεικτής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με εμφάνιση της συνολικής αξίας καθώς και ανάλυση των χαρτονομισμάτων που έχουν καταμετρηθεί.
• Διαθέτει θύρα USB για μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού.
• Αυτόματη/χειροκίνητη εκκίνηση καταμέτρησης.
• Πρόσθεση καταμετρήσεων, εμφανίζει το άθροισμα περισσότερων καταμετρήσεων.
• Χοάνη εισόδου για 200 χαρτονομίσματα.
• Χοάνη υποδοχής 200 χαρτονομισμάτων.
• Αθόρυβη λειτουργία.
• Σύνδεση με δεύτερη οθόνη για τον πελάτη.
• Διαστάσεις χαρτονομίσματος: 110 Χ 50 έως 185 Χ 90 mm.
• Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.