Περιγραφή

Δύο οθόνες υπερυψωμένες με κόκκινες ενδείξεις VDF
Λειτουργία (SUM) πρόσθεσης
32 εμφανή είδη
200 προγραμματιζόμενα είδη
Ανοξείδωτο τάσι
Αδιάβροχο πληκτρολόγιο
Ρυθμιζόμενη Υποδιαίρεση: 15 κιλών: έως 6Kgr / 2gr & από 6Kgr -15Kgr /5gr
Ρυθμιζόμενη Υποδιαίρεση: 30 κιλών: : 0Kgr έως 6Kgr / 1gr ή 2gr, 6Kgr έως 15Kgr /5gr, 15Kgr έως 30Kgr/10gr
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V 7Ah
Διαστάσεις ζυγού: 365x365x470mm
Τάσι: 350mm x 270mm
Αρ. Έγκρισης OIML T5657
Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας Υπ. Ανάπτυξης Φ2 – 502/5-5-2004